Informacje o zastępstwach znajdują się w aplikacji dziennika elektronicznego Vulcan, dostępne po zalogowaniu.